Prvi ekumenski sabor u Niceji (325.) odredio je da Crkvena godina ili Indikt počinje 1. rujna. Indikt je ciklus od 15 godina, a njegovo računanje započinje od 312. godine u Carigradu. Mjesec rujan bio je kod Židova početak nove građanske godine i mjesec kada su se brali plodove zemlje i Bogu prinosile zahvalnice, počinjući blagdanom Rosh hashana (Glava ili počelo godišta) .

Kondak, glas 2.: Kriste Kralju, koji živiš u visinama, ti si Stvoritelj i Začetnik svega vidljivoga i nevidljivoga. Ti koji si stvorio dane i noći, vrijeme i godine, blagoslovi i sada cijelu ovu godinu, štiti i čuvaj u miru svoju Crkvu i svoj narod, Mnogomilostivi.