SVETAC DANA - MJESECOSLOV

CRKVENA GODINA
BIZANTSKOG OBREDA

 

MJESECOSLOV

(klikni na datum)

STUDENI
16. Matej, ap. i ev.
17. Grgur, bk. čudotv.
18. Platon i Roman,
      muč.
19. NED. 24. PO DUH.
        glas 7.; Obadija, pr.
        Barlam, muč.
20. Grgur Dekapolit, č.o.
         Proklo, patr. carigr.
21. UVOD PRESVETE
        BOGORODICE U
        HRAM

22. Filemon, ap.;
        Cecilija, muč.
23. Amfiloh i Grgur, bk.
24. Katarina, velemuč.;
        Merkur, velemuč.
25. Klement, papa muč;
        Petar, bk. muč.
26. NED. 25. PO DUH.
       
glas 8.; Alip, č.o.
27. Jakov Perzijanac, mč.
        Paladij, č. o.
28. Stjepan ml.,č.o. muč.
         Irinarh, muč.
29. Paramon i Filumen, mč.
30. Andrija Prvozvani,
       apostol


NAJAVA: SOŠICE -
BLAGOSLOV OBNOVLJENE
CRKVE, 26. 11. 2017.
u 10 sati
PRIJENOS NA HTV-u


SV. ĆIRIL I METOD -

video (Laudato TV)

- klikni na sliku -


PAPA FRANJO: “U ISTOČNIM CRKVAMA SAČUVALI SU IZVORNU LITURGIJU KOJA JE UISTINU LIJEPA”

 Za Apostolskog pohoda Rio de Janieru prigodom 28. svjetskog dana mladih 2013. godine,m na press konferenciji u zrakoplovnom lijetu na povratku u Rim, u nedjelju 28. lipnja 2013., papa Franjo je o istočnim liturgijama rekao:

“U istočnim Crkvama sačuvali su izvornu liturgiju koja je uistinu lijepa. Mi (na zapadu) smo dijelom izgubili taj osjećaj klanjanja. Oni su to sačuvali. Oni slave Boga, klanjaju mu se, pjevaju, bez obzira na vrijeme trajanja. Bog je u središtu, i želio bih kazati kad me ovo pitate, da je to uistinu bogatstvo. Jednom, govoreći o zapadnoj Crkvi i zapadnoj Europi, osobito u starija vremena, rekli su mi: ‘Lux ex oriente, ex occidente luxus’ (Sa istoka svjetlost, sa zapada luksuz). Potrošaštvo i komoditet učinili su toliku štetu. Umjesto toga, oni čuvaju ovu Božju ljepotu u središtu, kao referencijalnu i središnju točku... Potrebna nam je ta obnova, ovaj svježi zrak s Istoka, ovo svjetlo s  Istoka. Ivan Pavao II. je o tome pisao u svom pismu ‘Svjetlo Istoka’. Međutim, mnogo puta zbog ‘luksuza’ zapada taj nam se horizont izgubi.”

Izvor: http://w2.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2013/july/documents/papa-francesco_20130728_gmg-conferenza-stampa.html


EPARHIJSKI VJESNIK
2016.


GRKOKATOLICI -
KATOLICI BIZANTSKOG
OBREDA


BIZANTSKI OBRED -
POVIJEST I OSOBINE


ISUSOVA MOLITVA
(Molitva srca)


DEKRET O ISTOČNIM
KATOLIČKIM CRKVAMA
II. VATIKANSKOG SABORA

 


RAZGOVOR S VLADIKOM
NIKOLOM KEKIĆEM:
TKO
 SU GRKOKATOLICI?

Veritas, br. 1. 2010. 


DON ŽIVKO KUSTIĆ:
TEŠKO JE BITI
HRVATSKI GRKOKATOLIK
Večernji list, 3. 09. 2015.


REPORTAŽA O HRVATSKIM GRKOKATOLICIMA
Slobodna Dalmacija, 21. 04. 2009.

VIDEO: NIKOLA KEKIĆ -
GRKOKATOLIČKA CRKVA U ZAGREBU


VIDEO: GOSPODNJA BAŠTINA - FILM O
GRKOKATOLICIMA 

 


VIDEO: GRKOKATOLICI U DALMACIJI


SESTRE BAZILIJANKE

ODREDBE ORINARIJA U 2015. GODINI

- klikni -

 


ODREBA OBZIROM NA VJENČANJE

 Ordinarijat Križevačke eparhije

Br. 200/2014.

Krsni i slobodni list kršteniku (krštenici) koji se kani vjenčati izvan župe krštenja župnik ne izdaje taj dokument, nego ga šalje nadležnom grkokatoličkom župniku gdje krštenik stalno boravi i stranku se upućuje da se javi svom župniku.

Kad se grkokatolikinja udaje za rimokatolika u rimokatoličkoj crkvi njezin župnik neka je poduči o obrednoj baštini, sazna tko je njezin zaručnik i gdje će poslije vjenčanja živjeti. Nakon toga predaje joj se krsni i slobodni list.

Grkokatolički mladić prema ZKIC ima se vjenčati po svom obredu. Stoga i cijeli Postupak za vjenčanje vodi njegov župnik. U slučaju da njegova zaručnica rimokatolikinja nikako ne pristaje da se vjenča po obredu zaručnika, nadležni grkokatolički župnik vodi Postupak za vjenčanje i daje delegaciju rimokatoličkom župniku da ih vjenča po rimskom obredu. Poželjno je da na tom vjenčanju bude nazočan i grkokatolički župnik. Vjenčanje se upisuje u Maticu vjenčanih grkokatoličke župe. Postupak za vjenčanje sa svim priloženim dokumentima čuva se u arhivu grkokatoličke župe

                                                                                                                                             + Nikola Kekić,

                                                                                       vladika križevački


 

ODREDBA PAPE FRANJE

gledom na oženjene

istočne katoličke klerike Kongregacija za Istočne katoličke Crkve

Rim, 14. lipnja 2014.

Uvodna bilješka

          Kanon 758., & 3. Zakonika kanona Istočnih Crkava (CCEO) navodi: “Što se tiče primanja oženjenih za svete redove, neka se obdržava krajevno pravo vlastite samosvojne Crkve ili posebne odredbe koje je donijela Apostolska Stolica.”

          To dopušta svakoj sui iuris Crkvi da odlučuje o primanju oženjenih muškaraca za svete redove.

          Trenutno sve Istočne katoličke Crkve mogu dopustiti oženjenim muškarcima pristup đakonatu i prezbiteratu, osim Siro-Malabarske Crkve i Siro-Malankarske Crkve.

          Kanon stoga proviđa da Apostolska Stolica može donijeti posebne odredbe u svezi s tim.

          Sveti otac Benedikt XVI. u svojoj posinodalnoj pobudnici Ecclesia in Medio Oriente (Crkva na Bliskom Istoku) od 14. rujna 2012., nakon što je naglasio da je “svećenički celibat neprocjenjiv dar Božji Crkvi koji se mora prihvatiti sa zahvalnošću i na Istoku i na Zapadu jer se radi o proročkom, vječnom znaku,” podsjetio je kako je “služba oženjenih svećenika sastavni dio predaje drevnih istočnih tradicija” i ohrabrio ih jer “zajedno sa svojim obiteljima oni su pozvani na svetost u vjernom vršenju svoga služenja i u uvjetima života u teškim vremenima i okolnostima.”  

          Pitanje službe oženjenih svećenika izvan tradicionalnih istočnih krajeva potječe iz zadnjih desetljeća 19. st., osobito od 1880., kada je na tisuće rutenskih katolika odselilo iz Podkarpatja i zapadne Ukrajine u Sjedinjene Američke Države. Prisutnost njihovoga oženjenog klera izazvao je protest latinskih biskupa zbog straha da bi njihova prisutnost izazvala gravissimum scandalum (tešku sablazan) vjernika rimskoga obreda. Stoga je Kongregacija za širenje vjere dekretom od 1. listopada 1890. zabranila oženjenom rutenskom kleru boravak u SAD-u.

          Godine 1913. Sveta Stolica je odredila da samo neoženjeni mogu biti ređeni za svećenike u Kanadi.

          Tijekom 1929. i 1930. ondašnja Kongregacija za Istočnu Crkvu (CCO) izdala je tri dekreta koji su branili vršenje službe oženjenim istočnim svećenicima u određenim krajevima:

          1. Dekret Cum Data Fuerit od 1. ožujka 1929. po kojem Kongregacija  zabranjuje vršenje svećeničke službe oženjenom rutenskom kleru koji se doselio u sjevernu Ameriku;

          2. Dekret Qua Sollerti od 23. prosinca 1929. po kojem Kongregacija proširuje svoju zabranu na sav oženjeni istočni kler koji se doselio u sjevernu i južnu Ameriku, Kanadu i Australiju;

          3. Dekret Graeci-Rutheni od 24. svibnja 1930. kojim Kongregacija izjavljuje da isključivo neoženjeni muškarci mogu biti primljeni u sjemeništa i pripušteni svetim redovima.

          Budući da su ostali bez svećenika svoga obreda, oko 200.000 rutenskih vjernika prešlo je u pravoslavlje.

          Navedeno zakonodavstvo prošireno je i na druga područja koja se ne smatraju “istočnim krajevima”. Iznimke su dozvoljene samo nakon saslušanja mjesnih biskupskih konferencija i dozvolom Svete Stolice.

          Budući da je poteškoća i dalje ostala, Kongregacija za Istočne Crkve je zatražila pomoć  Kongregacije za nauk vjere. Nakon što je cijelo pitanje razmotreno na redovitom zasjedanju, Kongregacija za nauk vjere je 20. veljače 2008. donijela sljedeću odluku: “Uzevši u obzir postojeću odredbu koja istočne svećenike u pastoralnoj službi vjernika u dijaspori obvezuje na celibat, slično latinskom kleru, u posebnim i izuzetnim slučajevima postoji mogućnost dispenze (oprosta) koja je pridržana Svetoj Stolici.” To je odobrio papa Benedikt XVI.

          Treba reći da se u zadnje vrijeme s izdavanjem Motu proprija Anglicanorum Coetibus¸ premda nije napisan za istočni kler, i na Zapadu prihvaća disciplina koja uzima u obzir posebno stanje oženjenih svećenika i njihovih obitelji koji ulaze u katoličko zajedništvo.

Odredbe Svetog Oca

          Na plenarnom zasjedanju Kongregacije za Istočne Crkve, održanom od 19. do 22. studenoga 2013. u Apostolskoj palači, raspravljalo se mnogo o tom pitanju te je konačno Svetom Ocu predstavljen zahtjev da se dozvoli crkvenoj vlasti sloboda da dozvoli oženjenim istočnim klericima vršenje pastoralne službe izvan tradicionalnih istočnih područja.

          Za audijencije s prefektom Kongregacije za Istočne Crkve kardinalom Leonardom Sandrijem, 23. prosinca 2013., Sveti Otac je udobrovoljio zahtjevu time da contrariis quibuslibet minimum ostantibus (sve suprotne odredbe postaju nevažeće), a prema sljedećim smjernicama:

- u istočnim katoličkim administrativnim subjektima (metropolije, eparhije i egzarhati), koji se protežu i izvan svojih tradicionalnih područja, ova prava se daju istočnim hijerarsima da ih vrše u skladu s predajom njihovih Crkava. Ordinarij koji ima pravo podjeljivati sveti red oženjenim istočnim kandidatima za svećeništvo na nekom određenom području ima obvezu prethodno pismeno izvijestiti biskupa latinskoga obreda o mjestu prebivanja kandidata, kako bi dobio njegovo mišljenje i bilo koje druge relevantne informacije glede kandidata;

- u ordinarijatima za istočne vjernike koji nemaju svoje vlastite hijerarhe pravo ređenja oženjenih muškaraca za svećenike daje se ordinariju, a on će izvijestiti dotičnu biskupsku konferenciju i ovu dikasteriju o posebnim slučajevima u kojim on to pravo ima vršiti;

- na područjima gdje katolici istočnih obreda nemaju vlastitih administrativnih struktura i povjereni su skrbi mjesnih latinskih biskupa vlast ređenja oženjenih muškaraca za svećenike i dalje ostaje pridržana Kongregaciji za Istočne Crkve koja će odlučiti o posebnim i izuzetnim slučajevima nakon saslušanja mišljenja dotičnih biskupskih konferencija.

 

 

 

SLUŽBENE ODREDBE

ORDINARIJA KRIŽEVAČKE EPARHIJE U 2014. GODINI

 

Crkveni odbori i vijeća

Ordinarij je 5. svibnja (br. 43) potvrdio novoizabrani Crkveni odbor župe Uspenija presvete Bogorodice u Devetini u sastavu: Mihal Kutni, Pero Petilj, Pero Stahnek, Slavko Harasem, Nikola Stahnek, Pavle Stahnek i Slavko Leščešen.

Ordinarij je 29. svibnja 2014. na neodređeno vrijeme odobrio Statut Ukrajinskog grkokatoličkog groblja Jablan, filijale  župe Hrista Carja u Banjaluci.

Ordinarij je 12. prosinca (br. 72) potvrdio članove Pastoralnog i Ekonomskog vijeća župe Svetoga Dimitrija u Piškorevcima u sastavu: Mihajlo Panković, Vladimir Sivč, Zlatko Mezej.

Ordinarij je 12. prosinca 2014. (br. 171) potvrdio članove Crkvenog odbora župe Krista Kralja u Vukovaru u sastavu: Miroslav Burčak, Mirko Pap, Gabrijel Takač, Pable Komunicki, Vasilj Voros i Stjepan Simjaniv.

Dekreti i imenovanja

Dekretom br. 118 od 19. kolovoza 2014. ordinarij je na višekratno traženje s danom 26. kolovozom 2014. Andriju Kekića razrješio od službe upravitelja župe Rođenja presvete Bogorodice u Dragama i dao mu dopuštenje da do daljnjega kao svećenik pastoralno radi u Gospićko-senjskoj biskupiji. Biskup Mile Bogović dekretom br. 105 od 27. kolovoza 2014. imenovao ga je upraviteljem župe Rakovica.

Dekretom br. 119 od 19. kolovoza 2014. ordinarij je s danom 26. kolovozom 2014. Mihajla Hardija imenovao upraviteljem župe Rođenja presvete Bogorodice u Dragama.

Dekretom br. 120 od 19. kolovoza 2014. ordinarij je sa danom 26. kolovozom 2014. Andriju Kekića razrješio od službe žumberačkog dekana.

Dekretom br. 177 od 12. prosinca 2014. ordinarij je nakon isteka mandata od pet godina stojdraškog i grabarskog župnika Milana Vranešića razriješio od službe žumberačkog biskupskog vikara.

Dekretom br. 178 od 12. prosinca 2014. ordinarij je karlovačkog župnika Željka Pajića na pet godina imenovao žumberačkim biskupskim vikarom s početkom službe 15. prosinca 2014.

Dekretom br. 179 od 12. prosinca 2014. ordinarij je nakon isteka mandata od pet godina sibinjskog, slavonskobrodskog i gornjoandrijevačkog župnika Ivana Barščevskog razriješio od službe slavonsko-srijemskog biskupskog vikara.

Dekretom br. 180 od 12. prosinca 2014. ordinarij je mikluševačkog i beračkog župnika Jakima Simunovića na pet godina imenovao slavonsko-srijemskim biskupskim vikarom s početkom službe 16. prosinca 2014.

Dekretom br. 181 od 12. prosinca 2014. ordinarij je nakon isteka mandata od pet godina kozaračkog župnika Mihala Stahnika razriješio od službe biskupskog vikara Grkokatoličkog vikarijata Križevačke eparhije u Bosni i Hercegovini.

Dekretom br. 182 od 12. prosinca 2014. ordinarij je banjalučkog župnika Miroslava Krnješina na pet godina imenovao biskupskim vikarom Grkokatoličkog vikarijata Križevačke eparhije u Bosni i Hercegovini. s početkom službe 22. prosinca 2014.

Dekretom br. 183 od 12. prosinca 2014. ordinarij je s danom 15. prosincem 2014. karlovačkog župnika Željka Pajića razrješio od službe katedralnog dekana.

Dekretom br. 184 od 12. prosinca 2014. ordinarij je s danom 15. prosincem 2014. mikluševačkog i beračkog župnika Jakima Simunovića razrješio od službe srijemskog dekana.

Dekretom br. 185 od 12. prosinca 2014. ordinarij je s danom 16. prosincem 2014. vukovarskog i rajevoselskog župnika Vladimira Magoča na pet godina imenovao srijemskim dekanom.

Dekretom br. 186 od 12. prosinca 2014. ordinarij je s danom 20. prosincem 2014. župnika samoborskog Daniela Vranešića na pet godina imenovao katedralnim dekanom.

Dekretom br. 187 od 12. prosinca 2014. ordinarij je s danom 20. prosincem 2014. župnika metličkog i draškog Mihajla Hardija na pet godina imenovao žumberačkim dekanom.

Služenje liturgije „Pro populo” (za župljane)

Br. 189 /2014.

Rješenjem Kongregacije za Istočne Crkve u Rimu od 2. listopada 2008. svi upravitelji župa Križevačke eparhije imaju tijekom 2015. godine služiti 15 liturgija na nakanu „pro populo” (za župljane) i to: na prve nedjelje u mjesecu, na Uskrs, na dan proštenja (praznika, kirbaja) i na Božić

Anticipacija nedjeljne i blagdanske liturgije

Br.  190/2014.

Svim upraviteljima župa koji su 2014. godine od ordinarija Križevačke eparhije iz opravdanih razloga imali dopuštenje za anticipaciju nedjeljne liturgije u subotu navečer i u predvečerje blagdana, to isto podjeljujem do kraja 2015. godine.

Binacije, trinacije i večernje liturgije

Br. 191 /2014.

Svim upraviteljima župa koji su 2014. godine od ordinarija Križevačke eparhije iz opravdanih razloga imali dopuštenje za binacije, trinacije i večernje liturgije to isto podjeljujem do kraja 2015. godine, ako još postoje razlozi zbog kojih je dopuštenje dano.

Odrješenje od pridržanih grijeha

Br. 192/2014.

Prema propisima kanona 728. § 2 Zakonika kanona za Istočne Crkve ordinariju je pridržano pravo odrješenja od grijeha osobe koja vrši pobačaj. Ovime svim svećenicima Križevačke eparhije podjeljujem tijekom cijele 2015. godine ovlast sakramentalnog odrješenja osobama koje upadnu u taj grijeh.

Zabranjeno vrijeme

Br. 193 /2014.

U Križevačkoj eparhiji zabranjeno je vrijeme:

1. Od  prvoga dana Velikoga posta do uključivo Velike subote

2. Od prvoga dana Božićnog posta do uključivo Badnjaka

Prema propisima našega bizantsko-slavenskog obreda u navedena vremena zabranjena su vjenčanja i svako svadbeno i javno veselje. Za vjenčanje se u opravdanom slučaju može dati dispenza, ali pod uvjetom da vjenčanje bude tiho, bez svadbenog veselja.

Parice matica

Br. 194 /2014.

Sukladno pravilniku Hrvatske biskupske konferencije o crkvenim maticama od 13. listopada 1994., članak 4, svi upravitelji župa dužni su Ordinarijatu dostaviti parice Matica krštenih, vjenčanih i umrlih zaključene s 31. prosincom 2014. godine, vlastoručno čitko potpisane i župnim pečatom potvrđene. Parice se moraju dostaviti Ordinarijatu Križevačke eparhije najkasnije do 10. veljače 2015. Upravitelju župe koji do toga datuma ne pošalje parice, za svaki dan kašnjenja  oduzimat će se od mjesečne nagrade 50 kuna po danu.   

Statistički podaci

Br. 195 /2014.

Svaki upravitelj župe dužan je ispuniti formular statističkih podataka o svojoj župi za 2014. godinu, čitljivo se potpisati i udariti pečat. Jedan primjerak neka se pohrani u župski arhiv, a drugi najkasnije do 10. veljače 2015. ima se poslati Ordinarijatu Križevačke eparhije, jer Ordinarijat mora sve prikupljene podatke na vrijeme poslati Svetoj Stolici u Rim. Upravitelju župe koji do toga datuma ne pošalje statističke podatke, za svaki dan kašnjenja  oduzimat će se od mjesečne nagrade 50 kuna po danu.   

Završni računi za 2014. godinu

Br. 196 /2014.

Svaki upravitelj župe neka na vrijeme Računskom uredu Križevačke eparhije, Zagreb, Kaptol 20, pošalju završne račune za 2014. godinu, čitljivo ispunjene po stavkama, kako je to predviđeno u Financijskom izvještaju. Šalju se dva primjerka od kojih jedan nakon odobrenja ostaje u arhivu Ordinarijata, a drugi se nakon pregleda vraća župi i pohranjuje u župni arhiv. Završne račune i novac za Centralne ustanove treba poslati najkasnije do 10. veljače 2015. Svakom upravitelju župe koji do toga datuma ne pošalje Financijski izvještaj, za svaki dan kašnjenja  oduzimat će se od mjesečne nagrade 50 kuna po danu.

Doprinosi za centralne ustanove

Br. 197 /2014.

Novac namijenjen za Centralne ustanove (za potrebe Eparhije i Sjemeništa), „Božji grob”, Petrov novčić, za misije, Caritas i za Crkvu u BiH, skuplja se u svim župnim crkvama naše Eparhije pod liturgijom u dolje navedene dane i upisuje se u Blagajnički dnevnik B (plavi):

1.       na sve prve nedjelje u mjesecu (za Sjemenište)

2.       na Križupoklonstvenu nedjelju župe u Hrvatskoj i Sloveniji  (solidarnost s Crkvom u BiH)

3.       na Veliki petak 50% od „Božjeg groba” (za Katoličku Crkvu u Svetoj zemlji)

4.       na blagdan sv. Petra i Pavla, odnosno na prethodnu nedjelju (“Petrov novčić” za potrebe Apostolske Stolice)

5.       na Misijsku nedjelju (za potrebe misija)

6.       na Nedjelju Caritasa (Hrvatskom Caritasu 10%, Caritasu Križevačke eparhije 45 %, župnom Caritasu 45%)

7.       Za svaki primjerak tipika izdvaja se iz župne blagajne 40 kn, a za Eparhijski vjesnik 80 kn.

          Za jedno i za drugo u Blagajnički dnevnik A (crveni) na kraju godine upisuje se kao izdatak, a u Blagajnički dnevnik B (plavi) kao primitak.

8.      U Mirovinski fond svećenika Križevačke eparhije svaka župa daje 10% godišnjeg bruto prihoda od milostinje koja se nedjeljama i blagdanima skuplja u župi. Tih 10%          na kraju godine u Blagajnički dnevnik A (crveni) upisuje se u rubriku izdatak, a u Blagajnički dnevnik B (plavi) u rubriku primitak.

9.       U Fond triju biskupskih Vikarijata svaka župa daje 2% godišnjeg bruto prihoda od milostinje koja se nedjeljama i blagdanima skuplja u župi. Tih 2% na kraju godine u           Blagajnički dnevnik A (crveni) upisuje se u rubriku izdatak, a u Blagajnički dnevnik B (plavi) u rubriku primitak.

Župe više neće davati Ordinarijatu 1% godišnjeg bruto prihoda od milostinje koja se nedjeljama i blagdanima skuplja u župama.

 

Godina Andrija Šeptickoga

Br. 199/2014.

Povodom 150. obljetnice rođenja lavovskog nadbiskupa i metropolita Andrija Šeptickoga (1865. – 1900. – 1944.) u Grkokatoličkom vikarijatu Križevačke eparhije u Bosni i Hercegovini proglašavam Godinu Andrija Šeptickoga, koja počinje 1. siječnja 2015. i završava s 31. prosincem iste godine. 

 

Odredba obzirom na vjenčanje

Br. 200/2014.

Krsni i slobodni list kršteniku (krštenici) koji se kani vjenčati izvan župe krštenja župnik ne izdaje taj dokument, nego ga šalje nadležnom grkokatoličkom župniku gdje krštenik stalno boravi i stranku se upućuje da se javi svom župniku.

Kad se grkokatolikinja udaje za rimokatolika u rimokatoličkoj crkvi njezin župnik neka je poduči o obrednoj baštini, sazna tko je njezin zaručnik i gdje će poslije vjenčanja živjeti. Nakon toga predaje joj se krsni i slobodni list.

 

Grkokatolički mladić prema ZKIC ima se vjenčati po svom obredu. Stoga i cijeli Postupak za vjenčanje vodi njegov župnik. U slučaju da njegova zaručnica rimokatolikinja nikako ne pristaje da se vjenča po obredu zaručnika, nadležni grkokatolički župnik vodi Postupak za vjenčanje i daje delegaciju rimokatoličkom župniku da ih vjenča po rimskom obredu. Poželjno je da na tom vjenčanju bude nazočan i grkokatolički župnik. Vjenčanje se upisuje u Maticu vjenčanih grkokatoličke župe. Postupak za vjenčanje sa svim priloženim dokumentima čuva se u arhivu grkokatoličke župe.