SVETAC DANA - MJESECOSLOV

CRKVENA GODINA
BIZANTSKOG OBREDA

 

MJESECOSLOV

(klikni na datum)

STUDENI
16. Matej, ap. i ev.
17. Grgur, bk. čudotv.
18. Platon i Roman,
      muč.
19. NED. 24. PO DUH.
        glas 7.; Obadija, pr.
        Barlam, muč.
20. Grgur Dekapolit, č.o.
         Proklo, patr. carigr.
21. UVOD PRESVETE
        BOGORODICE U
        HRAM

22. Filemon, ap.;
        Cecilija, muč.
23. Amfiloh i Grgur, bk.
24. Katarina, velemuč.;
        Merkur, velemuč.
25. Klement, papa muč;
        Petar, bk. muč.
26. NED. 25. PO DUH.
       
glas 8.; Alip, č.o.
27. Jakov Perzijanac, mč.
        Paladij, č. o.
28. Stjepan ml.,č.o. muč.
         Irinarh, muč.
29. Paramon i Filumen, mč.
30. Andrija Prvozvani,
       apostol


NAJAVA: SOŠICE -
BLAGOSLOV OBNOVLJENE
CRKVE, 26. 11. 2017.
u 10 sati
PRIJENOS NA HTV-u


SV. ĆIRIL I METOD -

video (Laudato TV)

- klikni na sliku -


PAPA FRANJO: “U ISTOČNIM CRKVAMA SAČUVALI SU IZVORNU LITURGIJU KOJA JE UISTINU LIJEPA”

 Za Apostolskog pohoda Rio de Janieru prigodom 28. svjetskog dana mladih 2013. godine,m na press konferenciji u zrakoplovnom lijetu na povratku u Rim, u nedjelju 28. lipnja 2013., papa Franjo je o istočnim liturgijama rekao:

“U istočnim Crkvama sačuvali su izvornu liturgiju koja je uistinu lijepa. Mi (na zapadu) smo dijelom izgubili taj osjećaj klanjanja. Oni su to sačuvali. Oni slave Boga, klanjaju mu se, pjevaju, bez obzira na vrijeme trajanja. Bog je u središtu, i želio bih kazati kad me ovo pitate, da je to uistinu bogatstvo. Jednom, govoreći o zapadnoj Crkvi i zapadnoj Europi, osobito u starija vremena, rekli su mi: ‘Lux ex oriente, ex occidente luxus’ (Sa istoka svjetlost, sa zapada luksuz). Potrošaštvo i komoditet učinili su toliku štetu. Umjesto toga, oni čuvaju ovu Božju ljepotu u središtu, kao referencijalnu i središnju točku... Potrebna nam je ta obnova, ovaj svježi zrak s Istoka, ovo svjetlo s  Istoka. Ivan Pavao II. je o tome pisao u svom pismu ‘Svjetlo Istoka’. Međutim, mnogo puta zbog ‘luksuza’ zapada taj nam se horizont izgubi.”

Izvor: http://w2.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2013/july/documents/papa-francesco_20130728_gmg-conferenza-stampa.html


EPARHIJSKI VJESNIK
2016.


GRKOKATOLICI -
KATOLICI BIZANTSKOG
OBREDA


BIZANTSKI OBRED -
POVIJEST I OSOBINE


ISUSOVA MOLITVA
(Molitva srca)


DEKRET O ISTOČNIM
KATOLIČKIM CRKVAMA
II. VATIKANSKOG SABORA

 


RAZGOVOR S VLADIKOM
NIKOLOM KEKIĆEM:
TKO
 SU GRKOKATOLICI?

Veritas, br. 1. 2010. 


DON ŽIVKO KUSTIĆ:
TEŠKO JE BITI
HRVATSKI GRKOKATOLIK
Večernji list, 3. 09. 2015.


REPORTAŽA O HRVATSKIM GRKOKATOLICIMA
Slobodna Dalmacija, 21. 04. 2009.

VIDEO: NIKOLA KEKIĆ -
GRKOKATOLIČKA CRKVA U ZAGREBU


VIDEO: GOSPODNJA BAŠTINA - FILM O
GRKOKATOLICIMA 

 


VIDEO: GRKOKATOLICI U DALMACIJI


SESTRE BAZILIJANKE

ADRESAR USTANOVA, ŽUPA I OSOBA KRIŽEVAČKE BISKUPIJE

 

Ordinarijat Križevačke eparhije

Kaptol 20, 10000 Zagreb

Ordinarij: mons. Nikola Kekić, vladika križevački

Kancelar: podđakon Livio Marijan, prof.

Ekonom: o. Danijel Hranilović

Tel. (01) 4811 872 (Kaptol), (01) 4851 773 (Ćirilometodska 1)

Fax. (01) 4811 873 (Kaptol), 4873 950 (Ćirilometodska 1)

E-mail: 

 

Ekonomat Križevačke eparhije

Kaptol 20, 10000 Zagreb

Ekonom: O. Danijel Hranilović

Tel. (01) 4811 872

 

Grkokatoličko sjemenište Križevačke eparhije

Ćirilometodska 1, 10000 Zagreb

Rektor: Mons. Nikola Kekić

Tel. (01) 4851 773

Fax. (019 4873 950

E-mail:

 

Caritas Križevačke eparhije

Ćirilometodska 1, 10000 Zagreb

Ravnatelj: O. Ivan Radeljak

Tel. (01) 4851 773

 

O. dr. Taras Barščevski, profesor 

Kaptol 20, 10000 Zagreb

 

Katedrala Presvete Trojice i Biskupska rezidencija

Račkoga 12, 48260 Križevci

Tel. (048) 712 153

ŽUMBERAČKI VIKARIJAT

 

Župa Rođenja presvete Bogorodice, D r a g e

Drage 10, 8331 Suhor, Slovenija

Župnik: Mihajlo Hardi (Metlika)

Tel.: (00386 - 07) 30 59 580

Mob. 091 760 3521

 

Župa Rođenja svetoga Ivana Krstitelja, G r a b a r

10432 Bregana

Župnik: Milan Vranešić

Stan župnika: Stojdraga

Tel. i Fax.: (01) 33 87 600

Mob.: 091 5042 062

E-mail: 

 

Župa Preobraženja Gospodnjega, J a s t r e b a r s k o  

Radnička cesta 21, 10450 Jastrebarsko

Župnik: Milan Stipić

Tel.: (01) 6283 474

Mob.: 099 7365633

E-mail: 

 

Župa Uzvišenja svetoga Križa, K a r l o v a c

Dubovac 7, 47000 Karlovac

Župnik: Željko Pajić

Tel.: (047) - 415 946

Mob.: 099 - 6975 970

E-mail: 

 

Župa svetog Antuna Pustinjaka, K a š t

Kašt 16, 47284 Kašt

Župnik: Marjan Jeftimov

Tel.: (047) 755 031

Stan župnika: Sošice

Tel.: (01)  6297 516

Mob.: 098 1783 876

E-mail: 

 

Župa Presvete Trojice, K r i ž e v c i

F. Račkoga 19, 48260 Križevci

Župnik: Mihajlo Simunović

Tel.: (048) 681 121

Mob. 098 9398 505

E-mail:

 

Župa svetog Ćirila i Metoda, M e t l i k a

Cesta XV. brigade 25,  8330 Metlika, Slovenija

Župnik: Mihajlo Hardi

Tel.: (00386 - 07) 30 59 580

Mob. 091 760 3521

 

Župa svetog Petra i Pavla, M r z l o  P o lj e

Mrzlo Polje, 10456 Kalje

Župnik: Gorazd Bastašić

Tel.: (01) 62 77 027

Mob.: 091 572 4586

Email: 

 

Župa Uznesenja presvete Bogorodice, P e ć n o

10454 Krašić

Župnik: Nenad Krajačić

Stan župnika: Pribić

Tel.: (01) 62 70 524

Mob.: 098 - 95 33 413

Email:

 

Župa Blagovijesti presvetoj Bogorodici, P r i b i ć

Strmec Pribički 1, 10454 Krašić

Župnik: Nenad Krajačić

Tel.: (01) 62 70 524

Mob.: 098 - 95 33 413

Email: 

 

Župa Uskrsnuća Gospodnjega, R a d a t o v i ć i

Radatovići 9, 47285 Radatovići

Župnik: Zenjo Zastavni

Tel.: (047) 754 026

Mob.: 095 504 1035

Email: 

 

Župa Muka presvete Bogorodice

Uskočka 7, 10430 Samobor

Župnik: Daniel Vranešić

Tel.: (01) 33 27 453

Mob.: 098 979 6427

E-mail: 

 

Župa svetog Petra i Pavla, S o š i c e

Sošice 12, 10457 Sošice

Župnik: Marjan Jeftimov

Tel.: (01) 62 97 516

Mob.: 098 178 3876 ili 092 1074 767

E-mail: 

 

Župa svetog Jurja, S t o j d r a g a

Stojdraga 16, 10432 Bregana

Župnik: Milan Vranešić

Tel. i Fax.: (01) 33 87 600

Mob.: 091 - 50 42 062

E-mail: 

 

Župa svetog Ćirila i Metoda, Z a g r e b

Ćirilometodska 1, 10000 Zagreb

Župnik: Danijel Hranilović

Tel.: (01) 48 51 773

Fax.: (01) 48 73 950

Mob.: 098 - 614 633

E-mail: 

 

Župa Krista Kralja, Z a g r e b  S t e nj e v e c

Okrugljačka 9, 10090 Zagreb-Susedgrad

Župnik: Ivan Grinišin

Tel.: (01) 34 52 989

Mob.: 091 - 55 29 866

E-mail:

 

SLAVONSKO-SRIJEMSKI VIKARIJAT

 

Župa Glavosijeka svetog Ivana Krstitelja, B e r a k

Orolička 13, Berak, 32238 Čakovci

Župnik: Jakim Simunović

Stan župnika: Mikluševci, Rusinska 1, 32238 Čakovci

Tel. (032) 514 104

Mob. 099 6627 689

 

Župa Glavosijeka svetog Ivana Krstitelja, D o nj i  A n d r i j e v c i

Župnik: Vladimir Mudri

Stan župnika: Zvonimirova 86, 32100 Vinkovci

Tel.: (032) 308 456

Email:

 

Župa Uznesenja presvete Bogorodice, G o r nj i  A n d r i j e v c i

Gornji Andrijevci, 35252 Sibinj

Župnik: Aleksandar Hmilj

Stan župnika: A. Cesarca 39, 35000 Slavonski Brod

Tel. (035) 410 063

Mob.: 095 597 7043

E-mail: 

 

Župa Rođenja presvete Bogorodice, K a n i ž a

Kaniža 129, 35254 Bebrina

Župnik: Nikola Stupjak

Tel./Fax. (035)  433 323

Mob.: 098 871 493

E-mail: 

 

Župa Bezgrješno začete presvete Bogorodice, L i p o v lj a n i     OIB 79065347072

A. Starčevića 19, 44322 Lipovljani

Župnik: Igor Grahovac Fedešin

Tel. (044) 676 040

Mob.: 098 9385 660

E-mail: 

 

Župa Rođenja presvete Bogorodice, M i k l u š e v c i

Rusinska 1, Mikluševci, 32238 Čakovci

Župnik: Jakim Simunović

Tel. (032) 514 104

Mob. 098 947 2766

 

Župa Krista Kralja, O s i j e k

Wilsonova 37, 31000 Osijek

Župnik: Ljubomir Sturko

Tel. (031) 575 120

Mob.: 091 9583 171

E-mail:  

 

Župa Pokrova presvete Bogorodice, P e t r o v c i

Bana Jelačića 4, 32229 Petrovci

Župnik: Vladimir Sedlak

Tel.: (032) 554 032

Mob.: 098 9136 610

Email: 

 

Župa svetog Dimitrija, P i š k o r e v c i

Preobraženski trg 1, 31417 Piškorevci

Župnik: Igor Sikora

Tel.: (031) 854 348

Mob.: 091 9117 707

Email: 

 

Župa svetoga Jozafata, R a j e v o  S e l o

V. Nazora 12, 32261 Rajevo Selo

Župnik: Oleg Zakaljuk

Stan župnika: Vladimira Nazora 12

Tel.: (mob) 095 849 2078

e-mail: 

 

Župa svetog Jozafata, S i b i nj

ul. 108. brigade ZNG br. 21, 35252 Sibinj

Župnik: Ivan Barščevski

Tel. (035) 425 311

Mob. 091 7842 418

E-mail: 

 

Župa Uzvišenja svetoga Križa, S l a v o n s k i  B r o d

A. Cesarca 39, 35000 Slavonski Brod

Župnik: Aleksandar Hmilj

Tel. (035) 410 063

Mob.: 095 597 7043

E-mail: 

 

Župa Uznesenja presvete Bogorodice, Š u m e ć e

Šumeće, 35254 Bebrina

Župnik: Nikola Stupjak

Stan župnika: Kaniža 129, 35254 Bebrina

Tel./Fax. (035) 433 323

Mob.: 098 871 493

E-mail: 

 

Župa Uzvišenja svetoga Križa, V i n k o v c i

Zvonimirova 86, 32100 Vinkovci

Župnik: Vladimir Mudri

Tel. (032) 308 456

E-mail: 

  

Župa Krista Kralja, V u k o v a r

Tri ruže 53, 32000 Vukovar

Župnik: Vladimir Magoč

Tel. (032) 413 460

BOSANSKO-HERCEGOVAČKI VIKARIJAT

 

Parohija Krista Kralja, B a nj a L u k a

Srpska 26, 78000 Banja Luka, BiH

Župnik: Miroslav Krnješin

Tel.: 00387 65 588 563

Mob.: 00387 51 307 255

E-mail:     
                 

 

Parohija svetog Jozafata, C e r o v lj a n i

48403 Cerovljani

Župnik: Viktor Pavić

Mob.: 00387 66 264 476

E-mail:

 

Parohija Uznesenja presvete Bogorodice, D e r v e n t a

Đenerala Draže  13, 74400 Derventa, BiH

Župnik: Petar Sitnik

Stan župnika: Miloša Kondića 17, 78430 Prnjavor, BiH

Tel.: 00387 51 660 939

Mob.: 00387 65  528 285

 

Parohija Uznesenja presvete Bogorodice, D e v e t i n a

Devetina bb, 78436 Hrvaćani, BiH

Župnik: Orel Zakaljuk

Tel.: 00387 51 680 105

Mob.: 00387 65 921 388

E-mail:

 

Parohija Rođenja presvete Bogorodice, K a m e n i c a

Župnik: Miroslav Krnješin

Stan župnika: Srpska 26, 78000 Banja Luka, BiH

Tel.: 00387 65 588 563

Mob.: 00387 51 307 255

E-mail:     
                 

Parohija Presvete Euharistije, K o z a r a c

Trnopolje bb, 79202 Kozarac, BiH

Župnik: Mihal Stahnek

Tel./Fax.: 00387 52 344 010

Mob.: 00387 65 633 414

E-mail:

 

Parohija Pokrova presvete Bogorodice, L e p e n i c a

Župnik: Petar Sitnik

Stan župnika: Miloša Kondića 17, 78430 Prnjavor, BiH

Tel.: 00387 51 660 939

Mob.: 00387 65 528 285

 

Parohija sv. Petra i Pavla, L i š nj a

Naseobina Lišnja, 78434 Lišnja, BiH

Župnik: Ivan Liskij

Tel.: 00387 51 682 166

Email:

 

Parohija Preobraženja Gospodnjega, P r nj a v o r

Miloša Kondića 17, 78430 Prnjavor, BiH

Župnik: Petar Sitnik, protojerej

Tel.: 00387 51 660 939

Fax.: 00387 51 660 077

Mob.: 00387 65 915 752

 

Župa Uzašašća Gospodnjega, S t a r a  D u b r a v a

Stan župnika: Srpska 26, 78000 Banja Luka, BiH

Župnik: Miroslav Krnješin

Tel.: 00387 - 65 - 588 563

Mob.: 00387 51 307 255

E-mail:     
                 

 

Ukrajinski grkokatolički duhovni centar, P r nj a v o r

 

Prote Nenadovića 1, 78430 Prnjavor, BiH