30. studenog

Sinaksar: Rodio se u Betsaidi. Otac mu bijaše Jona. Imao je brata Šimuna Petra. Po zanimanju bio je ribar. Najprije je bio učenik sv. Ivana Krstitelja. Isus ga je prvoga pozvao među svoje učenike te ga stoga nazivamo «Prvozvani». Doveo je k Isusu svoga brata Šimuna. Nakon Duhova ne spominje se nigdje u spisima. Pripisuju mu se apokrifna Andrijina djela. Prema predaji propovijedao je evanđelje u Maloj Aziji, Ukrajini, Bugarskoj, Grčkoj i Albaniji. U Bizantu je postavio sv. Stahija za prvoga biskupa. Umro je oko 60. godine u Patrasu i to mučeničkom smrću na kosom križu, pa se takav oblik križa zove Andrijin križ. Moći su mu 356. godine prenesene u Carigrad, a u 13. stoljeću u grad Amalfi. U 15. stoljeću papa Pio II. prenio je njegovu glavu u baziliku sv. Petra u Rim, a papa Pavao VI. vratio ju je 1964. pravoslavnoj Crkvi u Patrasu.

TROPAR, glas 4.: Prvozvani među apostolima i Prvaka rođeni brate, Andrijo, moli Vladara sviju da svemu svijetu dade mir, a našim dušama veliku milost.

KONDAK, glas 2.: Bogovjesnika zbog muževnosti prozvanog Andrijom i prvozvanoga od Spasiteljevih učenika, uzveličajmo Petrovoga brata; kao što je nekoć njemu, tako i sada nama kliče: Dođite, našli smo onoga za kojim žudimo!


 

Dođite narodi svega svijeta i poklonite se Bogu u trima osobama: Sinu u Ocu sa Svetim Duhom!

TROPAR, gl. 8.: Blagoslovljen budi, Kriste Bože naš, jer si učinio ribare mudracima, poslavši im Duha Svetoga, i po njima si ulovio čitav svijet! Čovjekoljupče, slava Tebi!

Blagosloven jesi, Hriste Bože naš, iže premudri lovci javlej, nizposlav im Duha svjatago, i tjemi ulovlej vselenuju: čelovjekoljubče, slava tebje.

KONDAK, gl. 8.: Kad je ono Svevišnji sišao da pomuti jezike, razdvojio je narode! Kad je pak razdavao ognjene jezike, pozvao je sve, da se opet sjedine. Stoga slavimo jednoglasno presvetoga Duha!

Stihire svetkovine Pedestnice (Cvjetni triod):

Sve nam daje Duh Sveti: Proroke šalje, svećenike usavršuje, neuke poučava, ribare učini bogoslovima i sve sjedinjuje u zajedništvo cijele Crkve. Jedne naravi i iste vlasti s Ocem i Sinom. Utješitelju, slava tebi!

PRENOSIMO: IKA, Zagreb

Oče Milane, možete li objasniti službu koju Vam je povjerio Sveti Otac – apostolski administrator? Koje ovlasti imate? I po čemu se ta služba razlikuje od službe biskupa, odnosno vladike?

Služba apostolskog administratora je zapravo služba ordinarija, odnosno onoga koji upravlja biskupijom, makar on bio i svećenik. Ja nisam imenovan za biskupa, ali sam imenovan od Svete Stolice za upravitelja Križevačke eparhije, odnosno biskupije. Apostolski upravitelj ima ovlasti, dužnosti i obaveze kao i biskup, ali po svom sakramentalnom činu on nije biskup, on je svećenik.

Hoćete li biti član Hrvatske biskupske konferencije?

Da, bit ću član Hrvatske biskupske konferencije.

Križevačka eparhija/biskupija pripada Katoličkoj Crkvi i pod upravom je Svete Stolice, samo se razlikuje u obredu od rimokatolika. Imate bizantsko-slavenski obred, ali i neke druge vlastitosti, poput oženjenih službenika Crkve. No, služba uprave, a onda i biskupska služba povjerava se neoženjenim svećenicima. Zašto?

U starijim vremenima bila je praksa da biskupsku službu obnašaju isključivo monasi. Međutim, u današnje vrijeme se ide za tim da se biraju neoženjeni, odnosno kler u celibatu. To je tradicija. Nekada, u prvim kršćanskim vremenima bilo je drugačije. Tradicija je na raznim mjestima bila drugačija. No, već dugi niz stoljeća, u Istočnoj Crkvi je tradicija da kler, đakoni i svećenici mogu biti oženjeni ljudi, a biskupska služba se podjeljuje monasima ili svećenicima u celibatu.

Koje područje obuhvaća Vaša biskupija? Koliko ima vjernika i svećenika? I koliko je zahtjevna duhovna i pastoralna skrb?

"Ustani! Idi! Tvoja te vjera spasila!"

U ono vrijeme, kad je Isus ulazio u neko selo, eto mu u susret deset gubavaca. Zaustave se podaleko i zavape: "Isuse, Učitelju, smiluj nam se!" Kad ih Isus ugleda, reče im: "Idite, pokažite se svećenicima!" I dok su išli, očistiše se. Jedan od njih vidjevši da je ozdravio, vrati se slaveći Boga u sav glas. Baci se ničice k Isusovim nogama zahvaljujući mu. A to bijaše neki Samarijanac. Nato Isus primijeti: "Zar se ne očistiše desetorica? A gdje su ona devetorica? Ne nađe li se nijedan koji bi se vratio i podao slavu Bogu, osim ovoga tuđinca?" A njemu reče: "Ustani! Idi! Tvoja te vjera spasila!"

TROPAR: Svijetlu vijest o uskrsnuću saznavši od anđela učenice Gospodnje; i zbacivši sa sebe praroditeljsko prokletstvo, radujući se, apostolima govorahu: Pobijeđena je smrt, uskrsnu Krist Bog, dajući svijetu veliku milost.

TROPAR Bezgrješnog začeća, glas 4.: Danas se kidaju okovi neplodnosti. Joakim i Ana bivaju uslišani, jer im Bog iznad svakog očekivanja obećaje, da će oni poroditi službenicu Božju, iz koje će se roditi neobuhvatni Bog i postati čovjekom. On zapovijedi anđelima da joj pjevaju: Raduj se, milosti puna, Gospod je s tobom.

KONDAK: Spasitelj i Izbavitelj moj, iz groba kao Bog oslobodi od okova ljudski rod, i skrši silu paklenu, a kao Vladar treći dan uskrsnu.